Avinent better

Digitalizacija je budućnost dentalne medicine gdje je Avinent prednjači u odnosu na druge sisteme. Digital workflow pruža velike mogućnosti kao što su digitalno uzimanje otiska, planiranje kirurške vodilje te izradu individualnih protetskih radova.

Preuzmi katalog AVINENT CORPORATE