HSG autoklavi

Zapremnina komore 85 – 160 l. Generator pare, 6 fiksnih + 22 podesivna programa, rezervoar destilirane vode, sistem za uštedu vode. Mobilni, prikladni za velike klinike i bolnice.

Preuzmi katalog HSG