Avinent vođena kirurgija

Korjenitu promjenu svijetu digitalne medicine donio je Avinent svojim sistemom vođene kirurgije koji implantološkim protokolima donosi vrhunsku preciznost i sigurnost jedinstvenom kombinacijom naprednog software-a i jednostavnog instrumentarija. Sistem se može koristiti za svije vrste kirurgije:

1.PILOT SURGERY gdje se prvim svrdlom određuje smjer i dubina, a zatim se nastavlja standardnom              kirurškom procedurom.

2. FULL SURGERY koja nudi vođenje kroz sve korake i postupke kirurškog protokola.

 

avinentPlanning