Napredni implantološki set

SET SE SATOJI OD:

 1. Držač skalpela
 2. Držač ogledala
 3. Kirurška kireta ‘Lucas’
 4. Raspatorij ‘Ziv Mazor’ #35
 5. Raspatorij ‘Ziv Mazor’ #1
 6. Univerzalni instrument za augmentacije ‘Ziv Mazor’
 7. Periotom ravni
 8. Periotom zakrivljeni
 9. Instrument za pozicioniranje membrana
 10. Aplikator bio-materijala
 11. Parodontološka sonda normirana
 12. Pinceta ‘College’
 13. Mikro-kirurška pinceta
 14. Posuda za miješanje bio materijala
 15. Mikro-kirurški iglodržač ‘Barraquer’ 17 cm
 16. Kirurške škarice ‘La grange’ sc 11.5 cm
 17. Kirurške škarice ‘Metzenbaum’
 18. Retraktor
 19. Kazeta