Kuplung rotoquick za W&H turbine

Konektori za svjetlo.