Perio-plastic surgery set by dr. Salama Maurice

Set se sastoji od:

 1. Mikropinceta atraumatska 173 mm F-line
 2. Mikropinceta kirurška
 3. Mikropinceta za membranu-konac
 4. Parodontološka sonda
 5. Instrument za gingivektomiju ‘Kirkland’
 6. Parodontološki strugač ‘Rhodes’
 7. Mikroraspatorij ‘Iglhaut’
 8. Držač mikro skalpela
 9. Raspatorij
 10. Univerzalni instrument za augmentaciju
 11. Raspatorij ‘Salama’2 #2
 12. Plugger za meka tkiva ‘Salama’
 13. Retraktor
 14. Mikro-kirurške škare
 15. Mikro-kirurški iglodržač ‘Barraquer’
 16. Kazeta