Pjeskara Beta 1.00 / 2.00 / 3.00

S 1, 2 ili 3 spremišta za pijesak i svjetlom. Sistem za recikliranje.