Aseptoman gel

Gel za dezinfekciju ruku.

Pakiranje: 1 l