Set za tunnel-tehniku by dr. Salama Maurice

Set se sastoji od:

 1. Parodontološka sonda F-line
 2. Mikro-raspatorij ‘Iglhaut’ 17,3 cm
 3. Raspatorij ‘Salama’ 2 mm F-line #1
 4. Nož za gingivektomiju ‘Salama’1
 5. Nož za gingivektomiju ‘Salama’ 2
 6. Mukoza flap preparator ‘Salama’
 7. Raspatorij 2 mm ‘Salama’ #2
 8. Plugger za meka tkiva ‘Salama’
 9. Parodontni strugač ‘Rhodes’
 10. Instrument za gingivektomiju ‘Kirkland’
 11. Držač mikro-skalpela
 12. Kazeta