Set za održavanje/čišćenje implantata

Set se sastoji od:

  1. Titanska parodontološka sonda F-line
  2. Držač ogledalca F-line
  3. Titanska kireta ‘Langer standard’ F-line 1-2
  4. Titanska kireta ‘Langer standard’ F-line 3-4
  5. Titanska kireta ‘Langer standard’ 5-6
  6. Retraktor
  7. Kazeta