Teco

Svjetlosno polimerizirajući bonding sistem u patentiranom “SilvR Dose” pakiranju. Jednostavna aplikacija.

Pakiranje: 60 x 0,12 ml