Torq control

Kiloljuč za implantologiju kompatibilan sa svim sistemima. Torq 10-35 N/cm.