Precious Sport Glasses

Galilejske binokularne lupe podesivog kuta gledanja, dioptrije 2.5, 3.0 ili 3.5. Vidno polje: 110mm/90mm ili 65mm, težina 47g.