Pinovi za fiksaciju membrane

  • Aplikator
  • Čavlići od 3 ili 5 mm